LÄDERGARVNING HISTORIA OCH TEKNIKLäder äldsta yrket
Läder tillverkning är ett av de absolut äldsta yrken vi känner till.
Det har anor tillbaks till den tiden då naturfolket själva var
tvungna att göra skor och kläder någonstans mellan 6 till 8000 år sedan.
Långt före den tiden när marknads och handelsplatser började finnas.
Från början var det enbart pälsskinn som gjordes
(skinn med djurets hår kvar). Hur som helst om inte hudarna eller
skinnen behandlades så började de ganska snart att ruttna och lukta illa.
 

Garvning från början
Våra förfäder upptäckte olika sätt att behandla hudarna på ett
exempel var att de lät skinnen ligga ute i solen ett par dagar,
då blev skinnen hårda och stela men lukten försvann.
Ett stort framsteg i garvtekniken, var rök garvning den uppkom
genom att man använde skinn hudar som byggmaterial till tak
och väggar i kåtor och andra byggen.
Röken från eldstaden konserverade (garvade) skinnen och ökade
deras motståndskraft mot nedbrytning. Denna metod var vanlig
hos indianerna, men används fortfarande i vissa delar av Kina.
 

Vegetabilgarvning
Nästa steg i historien var vegetabilisk garvning. Den här tekniken
tror man uppstod genom att skinn hudarna las i en vattenpöl
under eller vid ett träd, de bitar av bark och löv som låg i pölen
gav ifrån sig naturliga ämnen och kemikalier som garvade skinnen.
 

Fransk naturvetenskap
I renässansens 1700-tal började en fransk garvare vid namn Seguin
intressera sig för garvningens förlopp i naturvetenskapligt avseende.
Han fann att en hud blir tyngre efter garvning varav han drog slutsatsen
att garvämne binds i huden. Efter ytterligare experiment med vegetabilisk
garvning insåg han att en betydlig effektivisering sker vid garvning om
koncentrerade extrakt av växter med garvande egenskaper används.
Denna upptäckt fick stor betydelse industrin arbetar utifrån den än idag.
Den här typen av garvning var dominerade ända till mitten av 1800-talet
 

Kromgarvning
Forskningen inom kemi gjorde stora framsteg under 1800-talet.
Det kom också garverinäringen till godo.
Vid mitten av 1800-talet upptäckte man kromsalternas förmåga.
I början av 1900-talet slog det kromgarvade lädret igenom på allvar.
 

Garveri industrin i Europa
Det finns idag ca 3000 garverier i EU, med ungefär 5000 personer Sysselsatta.
Garverier finns i alla EU´s länder utom i Luxemburg,
Majoriteten av dessa är i den södra delen av Europa.
Europa står idag för ca 25% av världens produktion och handel med läder,
med en omsättning av nästan 8 biljoner Euro.
Totalt i världen garvas det ungefär 1,3 miljarder kvadratmeter Läder om året.
 

Garverier i Sverige
I Sverige finns det idag 3st garverier Tärnsjö, kero och Elmo leather.
Det är betydligt färre än för 30 år sedan då det fanns ett 10-tal
Garverier som sysselsatte ca 700 personer.
Den totala mängden läder som garvas i Sverige är ändå obetydligt
Mindre än för 30 år sedan, beroende på att de garverierna som är
Kvar är moderna och tekniskt avancerade.
Tillverkningen av läder uppgår idag till ca 2,5 miljoner kvadratmeter
jämfört med ungefär 3 miljoner för 30 år sedan.
 

-PORTFÖLJER
-DOKUMENTPORTFÖLJER
-PILOTVÄSKOR
-PLÅNBÖCKER
-HANDVÄSKOR
-RYGGSÄCKAR
-LÄDERSTOLAR
-PRESENTARTIKLAR
-HEMINREDNING
-LÄDERBÄLTE
-SKINNBAG
-DESIGN
-SKRIVBORDSUNDERLÄGG
-MUSMATTOR
-NYCKELFODRAL
-SYTILLBEHÖR
 
-SKINN O LÄDER
-LÄDER LÄRA
-HUR MAN GARVAR LÄDER
-LÄDER HISTORIA
-LÄDERVÅRD
 
 

SVENSKTILLVERKADE KVALITETS
PRODUKTER I LÄDER SEDAN 1947

Sök på swecase hemsida
Målerås Läder AB
Grönagatan 1
38042 Målerås
Tel:+46(0)481-31283
Mail: mail@swecase.se
© Copyright 2017 Swecase Målerås Läder AB
Sidan senast uppdaterad
Saturday 07-Oct-2017